Struktura

 

 

W strukturze Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych występują trzy główne piony funkcjonalne:


PION OPERACYJNY

PION OPERACYJNY jest komórką wewnętrzną Dowództwa bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Sztabu. Realizuje zadania w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i zarządzania informacją, kierowania działaniami przydzielonych sił, monitorowania, analizy i oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego oraz przygotowywania rekomendacji dla Dowódcy w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania dalszemu ich rozwojowi, do użycia Sił Zbrojnych włącznie.

 

Instytucje podległe:

 

Zarząd Rozpoznania i Walki Elektronicznej J-2

 • ODDZIAŁ ANALIZ ROZPOZNAWCZYCH
 • ODDZIAŁ PLANOWANIA I KIEROWANIA ROZPOZNANIEM
 • ODDZIAŁ WALKI RADIOELEKTRONICZNEJ
 • ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI INFORMACYJNYMI

Zarząd Operacyjny J-3

 • ODDZIAŁ OPERACJI BIEŻĄCYCH
 • ODDZIAŁ INŻYNIERII WOJSKOWEJ
 • WYDZIAŁ OPBMR
 • WYDZIAŁ ODZYSKIWANIA IZOLOWANEGO PERSONELU
 • WYDZIAŁ OCHRONY OBIEKTÓW
 • POŁĄCZONE CENTRUM OPERACYJNE
 • ODDZIAŁ OGNIA POŁĄCZONEGO 


PION PLANOWANIA

PION PLANOWANIA jest komórką wewnętrzną Dowództwa bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Sztabu. Realizuje zadania w zakresie planowania i przygotowania narodowej, połączonej operacji obronnej, zgrywania podporządkowanych Dowódcy jednostek wojskowych i związków organizacyjnych, utrzymywania gotowości bojowej i mobilizacyjnej, oceny zdolności sił i środków oraz koordynacji działań niekinetycznych i elementów pozamilitarnych w ramach operacji połączonej.

 

Instytucje podległe:

 

Zarząd Planowania J-5

 • ODDZIAŁ PLANOWANIA UŻYCIA SZ
 • ODDZIAŁ DZIAŁAŃ NIEKINETYCZNYCH
 • WYDZIAŁ PRZETRWANIA I OCHRONY WOJSK
 • ODDZIAŁ OPERACJI MORSKICH
 • ODDZIAŁ OPERACJI POWIETRZNYCH
 • WYDZIAŁ TARGETINGU
 • ODDZIAŁ OPERACJI LĄDOWYCH

Zarząd Szkolenia J-7

 • ODDZIAŁ ĆWICZEŃ I SZKOLENIA BOJOWEGO
 • ODDZIAŁ KONTROLI OPERACYJNEJ I CERTYFIKACJI

PION WSPARCIA

PION WSPARCIA jest komórką wewnętrzną Dowództwa bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Sztabu. Realizuje zadania w zakresie stworzenia warunków w obszarach: organizacyjnym, personalnym, uzupełnieniowym, logistycznym i wsparcia dowodzenia, niezbędnych do przygotowania i organizacji operacji obronnej i operacji realizowanych poza granicami państwa.

 

Instytucje podległe:

 

Zarząd Zasobów Osobowych J-1

 • ODDZIAŁ PERSONALNO-UZUPEŁNIENIOWY
 • ODDZIAŁ ORGANIZACYJNO-KOMPETENCYJNY I SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA

Zarząd Logistyki J-4

 • ODDZIAŁ PLANOWANIA LOGISTYCZNEGO I KOORDYNACJI
 • ODDZIAŁ PLANOWANIA ZABEZPIECZENIA MATERIAŁOWEGO
 • ODDZIAŁ PLANOWANIA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO
 • ODDZIAŁ TRANSPORTU I HNS
 • WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
 • ODDZIAŁ OPERACYJNO-MEDYCZNY
 • ODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH
 • WYDZIAŁ ADMINISTRACJI OGÓLNEJ

Zarząd Łączności i Informatyki J-6

 • ODDZIAŁ PLANOWANIA SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
 • ODDZIAŁ ZARZĄDZANIA WSPARCIEM TELEINFORMATYCZNYM
 • ODDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO 

SEKRETARIAT


STARSZY PODOFICER DOWÓDZTWA

 


ODDZIAŁ PRAWNY


 SZEFOSTWO OBRONY POWIETRZNEJ


ODDZIAŁ WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ


ODDZIAŁ OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH


PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO


ODDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ


WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW


ODDZIAŁ PLANISTYCZNO - KOORDYNACYJNY


SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH