KLUB DO RSZ

Klub Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych funkcjonuje od dnia 1 stycznia 2014 roku. Został on sformowany na bazie Klubu Wojsk Lądowych zgodnie z decyzją na PF 36/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 września 2013 r.

Podstawowym celem statutowym Klubu Dowództwa Operacyjnego RSZ jest prowadzenie działalności kulturalnej, która stanowi integralną część działalności wychowawczej, realizowanej w resorcie obrony narodowej na potrzeby żołnierzy, pracowników wojska i ich rodzin.
Kierownikiem Klubu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych jest ppłk Piotr SOKAL.

 

W Klubie działają m.in.:

 • pracownia plastyczna;
 • studio muzyczne;
 • studio audio-video;
 • studio grafiki komputerowej;
 • studio fotograficzne.

Przy Klubie funkcjonują:

 • Grupa Malarska "Cytadela";
 • Klub Filmowy "Luneta";
 • Zespół Rozrywkowy "Dragon".

Do zadań Klubu Dowództwa Operacyjnego RSZ należą:

 • organizowanie środowiskowych imprez artystycznych, turystycznych i rekreacyjnych;
 • organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów;
 • opracowywanie scenariuszy oraz organizowanie wystaw popularyzujących jednostki, tradycje i współczesność Dowództwa Operacyjnego, wojskowych misji pokojowych i stabilizacyjnych;
 • wydawanie materiałów i poradników metodycznych dotyczących organizowania działalności kulturalno - oświatowej i turystycznej w wojsku;
 • udzielanie pomocy technicznej w zakresie montażu materiałów filmowych, cyfrowej obróbki fotografii oraz komputerowego projektowania graficznego;
 • wykonywanie tzw. małej poligrafii na potrzeby komórek organizacyjnych Dowództwa Operacyjnego RSZ;
 • prowadzenie ścisłej współpracy ze stołecznymi instytucjami w zakresie upowszechniania kultury, oświaty i turystyki oraz popularyzacji tradycji wojskowych;
 • opieka nad organizacjami kombatanckimi.

 

 http://www.klubdo.wp.mil.pl/pl/index.html

 

Adres do korespodencji:

 

ul. Dymińska 13
 01-783 Warszawa

e-mail: klubdorsz@wp.pl

 • Kierownik Klubu: tel. 261 87-74-81, fax 261 87-71-19
 • Dział metodyczno-instruktorski: tel. 261 87-81-14, 261 87-81-34
 • Dział środowiskowy: tel. 261 87-85-71, 261 87-81-28
 • Biblioteka: tel. 261 87-81-32