COP - DKP

 

STRUKTURA

 

Zasadniczym elementem COP-DKP jest SZTAB, który składa się z trzech pionów:

 • PIONU OPERACYJNEGO,
 • PIONU PLANOWANIA,
 • PIONU WSPARCIA.


PION OPERACYJNY przeznaczony jest do:  

 • przygotowanie i pełnienie dyżuru przez Dyżurną Służbę Operacyjną COP-DKP,
 • dowodzenia, stawiania zadań i kierowania aktywnymi środkami walki, przekazanymi w operacyjne podporzędkowanie Dowódcy COP-DKP,
 • kierowania działalnością wydzielonych sił i środków do realizacji misji AIR POLICING w ramach Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej NATO (NATINAMDS),
 • monitorowania wykorzystania polskiej przestrzeni powietrznej,
 • rozpoznawania sił powietrznych i obrony powietrznej państw sąsiednich,
 • zbierania i analizowania danych rozpoznawczych,
 • koordynowania oraz kierowania działalnością sił i środków systemu poszukiwań i ratownictwa lotniczego,
 • nadzorowania procesu szkolenia lotniczego, funkcjonowania systemu ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniach "z powietrza" oraz systemu powiadamiania o sytuacji powietrznej,
 • monitorowania sytuacji skażeń i zakażeń oraz alarmowania jednostek zagrożonych skażeniem lub zakażeniem.

PION PLANOWANIA przeznaczony jest do:  

 • realizacji procesu planowania i opracowania dokumentów rozkazodawczych,
 • utrzymywania, aktualizacji i analizowania danych o stanie sił i środków Sił Powietrznych,
 • planowania i przygotowywania ćwiczeń, treningów i szkoleń,
 • ciągłej oceny efektywności oraz rezultatów działania sił i środków operacyjnie podporzędkowanych Dowódcy COP-DKP,
 • prowadzenia analiz konfliktów zbrojnych w kontekście sposobów i wariantów użycia lotnictwa,
 • realizacji procesu planowania, koordynowania i monitorowania systemu transmisji danych Link 16.

PION WSPARCIA przeznaczony jest do:

 • realizacji i nadzoru nad działalnością administracyjno-kadrową i bieżącą,
 • planowania i realizacji logistycznego zabezpieczenia COP-DKP,
 • analizy i planowania funkcjonowania systemów wsparcia dowodzenia, łączności i informatyki.

 

 

ZADANIA

 

Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego jest organem dowodzenia szczebla operacyjno-taktycznego. Podlega bezpośrednio Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Jednocześnie, w ramach realizacji szkolenia lotniczego, współpracuje z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, a w szczególności z Inspektorem Sił Powietrznych, który wydziela siły i środki do dyżurów bojowych w polskiej przestrzeni powietrznej.

COP - DKP posiada kompetencje do dowodzenia, stawiania zadań i kierowania aktywnymi środkami walki oraz planowania i organizowania działań bojowych dla podporządkowanych operacyjnie jednostek lotniczych, przeciwlotniczych i radiotechnicznych.W czasie pokoju COP - DKP zapewnia ciągłość dowodzenia siłami wydzielonymi przez Siły Powietrzne poprzez m.in.:

 • dowodzenia lotnictwem i obroną powietrzną;
 • nadzorowanie procesu szkolenia i bieżącej działalności wojsk;
 • nadzorowanie systemu alarmowania i powiadamiania;
 • monitorowanie sytuacji meteorologicznej i skażeń;
 • prowadzenie treningów oraz sprawdzanie systemu wykrywania i identyfikacji obiektów powietrznych;
 • prowadzenie akcji poszukiwawczo - ratowniczych w FIR Warszawa.


W systemie Obrony Powietrznej NATO (NATINAMDS) COP - DKP:

 • nadzoruje dyżurne siły i środki;
 • kieruje realizacją misji Air Policing w polskiej przestrzeni powietrznej;
 • odpowiada za tworzenie, jakość i dystrybucję zintegrowanej informacji o sytuacji powietrznej.

 

 

 

 

 http://www.cop.wp.mil.pl/pl/7.html

 

 

Adres do korespodencji:


ul. Kajakowa 11a
02-800 Warszawa

 

Sekretariat
Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Komponentu Powietrznego


tel.: 261 82-84-00 fax: 261 82-82-14,

e-mail: cop.dkp@wp.mil.pl

      

 

Sekcja Komunikacji Społecznej
Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Komponentu Powietrznego

 
tel.: 261 82-82-00