AKTUALNOŚCI
07 08 2019
Szef Sztabu Generalnego WP w PKW Łotwa
  • drukuj

 

W czwartek, 6 sierpnia br. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał broni Rajmund Andrzejczak wraz z Zastępcą Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generałem dywizji pilotem Tadeuszem Mikutelem odwiedził żołnierzy V zmiany PKW Łotwa.

 

 

W uroczystościach powitania w bazie Adazi wziął udział Dowódca eFP Lieutenant-Colonel M.J. Reekie wraz z dowódcami kontyngentów tworzących Grupę Bojową na terytorium Łotwy. Po uroczystej zbiórce Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie mjr Daniel Stanicki złożył meldunek Szefowi SG WP dotyczący działalności PKW w Republice Łotewskiej. 

 

Wizyta Szefa Sztabu była okazją do zorganizowania spotkania generała Andrzejczaka z żołnierzami wykonującymi zadania w ramach sojuszniczej inicjatywy Wzmocnionej Wysuniętej Obecności NATO na Łotwie. Podczas spotkania generał podziękował żołnierzom za trud i wysiłek włożony w służbę Ojczyźnie.

 

W trakcie przemówienia generał nawiązał do bitwy pod Kircholmem w Salaspils, gdzie wraz z asystą wydzieloną spośród żołnierzy PKW, złożył wieniec pod pomnikiem upamiętniającym jedno z największych zwycięstw w historii oręża polskiego.

 

Zwieńczeniem wizyty był wpis generała Rajmunda Andrzejczaka do Księgi Pamiątkowej Polskiego Kontyngentu Wojskowego na Łotwie. 

‹‹ cofnij